Risk Değerlendirmesi Eğitimi - İBYS:437

Risk Değerlendirmesi Eğitimi - İBYS:437

Mevzuata
Uygun
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
99,00 TL


 • Çalışma ortamlarında potansiyel tehlike ve riskleri somut bir şekilde ortaya çıkarmak.
 • Potansiyel tehlike ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik planlamalar yapmak.
 • Riskleri kabul edilebilir seviyeye çekmek.
 • Bu eğitim sonunda katılımcılar
  • Tehlike nedir?
  • Tehlike kaynakları nelerdir?
  • Risk nedir?
  • Riskler oluşmadan ne gibi tedbirler alınmalıdır?
  • Günlük çalışmalarda Güvenli çalışma için Risk değerlendirmesinde çalışanların sorumlulukları nelerdir?
  • Bu soruların cevabını ve Güvenli çalışmak için gerekliliklerin neler olduğunu anlamış olacaktır.

EĞİTMEN

Mehmet KENEZ

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

6331 Sayılı İSG Kanunu'n 4. ve 10. maddelerine göre işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Risk Değerlendirmesi Eğitimimizde; Tehlike ve risklerin tanımları, Risk Değerlendirmesi ile ilgili adımların tüm aşamaları, Risk Değerlendirme yöntemleri,Risk Değerlendirme Prosedürleri ve içerikleri ile ilgili bütün bilgileri içermektedir.RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ; TEK ONLINE VE SERTİFİKALI EĞİTİMDİR.
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde ;"Tehlikeli" ve "Çok Tehlikeli" Grubunda bulunan yaptığı iş ve görev göz önüne alınarak alınması zorunlu olan eğitimlerdir.

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler