Güvenli İş İzni Eğitimi - İBYS:417

Güvenli İş İzni Eğitimi - İBYS:417

Mevzuata
Uygun
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
99,00 TL


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de Güvenli İş İzni Uygulamaları Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Mehmet KENEZ

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Güvenli İş İzni Hangi Durumlarda Düzenlenmelidir?
 • Güvenli İş İzni Gerektirmeyen Durumlar Nelerdir?
 • Yetkili Personelin Görevleri,
 • Ekipman Sorumlusu,
 • Tehlikeli Materyaller,
 • Görev Tehlike Analizi,
 • Kontrol Önlemleri Öncelik Sıralaması,
 • İzin Sistemi,
  • İznin Tekrar Onaylanması Gereken Durumlar,
 • Çalışanların Sorumlulukları,
 • Vardiya Amiri ve Uzmanların Ek Sorumlulukları,
 • Yönetimin Ek Sorumlulukları,
 • Müteahhitlerin Sorumlulukları,
 • Zorunluluk ve Uygulamalar,
 • Güvenli İş İzni Kapsamı,
  • Güvenli İş İzni Onayı,
  • Güvenli İş İzni Kapatılması,
  • Güvenli İş İzni Kapsamı,
  • Güvenli İş İzninin Hükümsüz Kaldığı Durumlar,
  • Güvenli İş İzninin Saklanma Süresi,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Güvenli İş İzni Eğitimi” çalışma bölgelerinde, rutin olmayan işlerin yapılması esnasında oluşan riskleri azaltmak ve potansiyel risklerin tanımlanması yapılarak, çalışanın güvenli ve gerekli tedbirleri alarak çalışmaya başlaması ve çalışmanın güvenli sürdürülmesi gibi konularda alınması gereken aksiyonların belirlenmesi için temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Güvenli İş İzni Hangi Durumlarda Düzenlenmelidir?
 • Güvenli İş İzni Gerektirmeyen Durumlar?
 • Yetkili Personelin Görevleri,
 • İzin Sistemi,
 • Sorumluluklar,
 • Zorunluluk ve Uygulamalar,
 • Güvenli İş İzni Kapsamı,
 • Güvenli İş İzin Onayı,
 • Güvenli İş İzni Kapatılması,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri,

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler