Çevre Güvenliği Eğitimi - İBYS:412

Çevre Güvenliği Eğitimi - İBYS:412

Mevzuata
Uygun
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
99,00 TL


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de Çevre Güvenliği Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Mehmet KENEZ

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Çevre Güvenliği Eğitiminin Amacı,
  • Geri Dönüşüm Atıkları İle Tehlikeli Atıkların Tanımlanması,
  • Geri Kazanımın ve Oluşan Tüm Atıkları Kaynağında Ayrı Toplamanın Önemini Vurgulamak,
  • Çevre Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeyini Arttırmak,
 • Çevre Nedir?
 • Çevre Kirliliği Nedir?
 • Atık Nedir?
  • Katı Atıklar,
  • Sıvı Atıklar,
  • Gaz Atıklar,
 • Çöp Nedir?
 • Geri Dönüşüm Nedir?
 • Geri Kazanılabilir Atık Bize Kendini Nasıl Gösterir?
   • Plastik,
   • Kağıt,
   • Demir,
   • Alüminyum,
  • Tekrar Kullanım Nedir?
  • Siz de Geri Dönüşüme Katılın!
 • Tehlikeli Madde Nedir?
  • Tehlikeli Madde Bize Kendini Nasıl Gösterir?
  • Tehlikeli Maddelerin Ambalajlarında Yer Alan Piktogramlar,
 • Tehlikeli Madde Özellikleri,
  • Patlayıcı,
  • Yanıcı,
  • Oksitleyici,
  • Basınçlı Gazlar,
  • Aşındırıcı,
  • Akut Toksisite,
  • Solunum Tehlikesi,
  • Sucul Ortam İçin Tehlikeli,
   • GHS01,
   • GHS02,
   • GHS03,
   • GHS04,
   • GHS05,
   • GHS06,
   • GHS07,
   • GHS08,
   • GHS09,
 • Tehlikeli Madde Yönetimi,
 • Tehlikeli Atık Nedir?
  • Tehlikeli Madde İle Kontamine Olmuş Ambalajlar,
   • Boya Kutuları,
   • Kimyasal Kapları,
   • Yağ Teneke,
   • Variller,
  • Atık Yağlar,
   • Motor,
   • Makine,
   • Türbin Yağları,
   • Sentetik ve Mineral Yağlar,
   • Emülsiyon,
   • Solüsyonlar,
  • Metallerin Mekanik Olarak İşlenmesi Esnasında Oluşan ve Yağ Bulaşmış Atıklar,
   • Yağlı Metal Talaşları,
   • Metalik Çamurlar,
  • Yağlı Araç Parçaları,
  • Tehlikeli Madde İle Kirlenmiş Bez, Eldiven, Üstüpü Gibi Atıklar,
   • Boya ve Vernik Kalıntıları,
   • Eski Piller ve Aküler,
   • Yağ İçeren Kablo Atıkları
   • Floresan ve Civalı Ampuller, Kartuş ve Tonerler,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Çevre Güvenliği Eğitimi” çalışma bölgelerinde, geri dönüşüm atıkları ile tehlikeli atıkların tanımlanması, geri kazanımın ve oluşan tüm atıkları kaynağında ayrı toplamanın önemini vurgulamak ve bu konuda bilinç düzeyini arttırarak çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Çevre Nedir?
 • Çevre Kirliliği Nedir?
 • Atık Nedir?
  • Katı Atıklar,
  • Sıvı Atıklar,
  • Gaz Atıklar,
 • Çöp Nedir?
 • Geri Dönüşüm Nedir?
 • Geri Kazanılabilir Atık Bize Kendini Nasıl Gösterir?
 • Tehlikeli Madde Özellikleri,
 • Tehlikeli Madde Yönetimi,
 • Tehlikeli Atık Nedir?

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler