Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi - İBYS:390

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi - İBYS:390

Mevzuata
Uygun
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
99,00 TL


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Mehmet KENEZ

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?
 • Yönetmelikte Kişisel Koruyucu Donanım Tanımı,
 • Ne Zaman Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılır?
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Hangi İşyerlerini Kapsar?
 • Neler Kişisel Koruyucu Donanım Kapsamında Değildir?
 • Tehlikelerden Korunma Yöntemleri,
  • Toplu Korunma Yöntemleri,
  • Kişilere Yönelik Korunma Yöntemleri,
 • Tanımlar,
  • CE Uygunluk İşareti,
  • AT Uygunluk Beyanı,
  • EN – European Norm,
  • Türk Standartları Enstitüsü – TSE,
 • KKD Kategorileri,
  • Kategori-0,
  • Kategori-I,
  • Kategori-II,
  • Kategori-III,
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanımı İle İlgili Olarak Uyulması Gereken Hususlar,
 • Sağlık Üzerine Olan Etkileri,
 • Kimyasalların Etiketlenmesi,
 • Kimyasallarla Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler,
 • Kişisel Koruyucu Malzemelerin Sınıflandırılması,
  • Baş Koruyucular,
   • Başlıklar,
   • Şapka Ve Kasketler,
   • Baş Örtüsü- Saç Filesi,
   • Baretler,
  • Kulak Koruyucuları
   • Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar, kulaklıklar,
   • Tam akustik baretler,
   • Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar,
   • Düşük frekanslı kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları,
   • İç haberleşme donanımlı kulak koruyucuları,
  • Göz Koruma,
   • Koruyucu Gözlükler,
  • Yüz Koruyucuları,
   • Yüz Siperleri,
   • Kaynakçı Maskeleri,
  • Solunum Koruyucular,
   • Hava temizleyici maskeler,
   • Temiz hava beslemeli maskeler,
   • Temiz havası kendinden maskeler,
  • El ve Kol Koruyucuları,
   • Eldivenler,
   • Bilek koruyucuları,
   • Kolluklar,
  • Ayak ve Bacak Koruyucuları,
   • Emniyet Ayakkabıları,
  • Cilt Koruyucuları,
   • Koruyucu kremler / merhemler,
  • Gövde ve Karın Bölgesi Koruyucuları,
   • Makinelerden korunmak için kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler,
   • Kimyasallara karşı kullanılan koruyucu yelek, ceket ve önlükler,
   • Isıtmalı yelekler,
   • Cankurtaran yelekleri,
   • X ışınına karşı koruyucu önlükler,
   • Vücut kuşakları / kemerleri,
  • Vücut Koruma,
   • Düşmelere karşı kullanılan donanım,
   • Koruyucu Giysiler,
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanılmasının Gerekli Olabileceği İşler Ve Sektörler Gürültü.

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi” çalışma bölgelerinde, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Risk Değerlendirmesini tamamlayarak alınacak koruyucu ve önleyici tedbir için Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını belirlemiş olan işletmelere yönelik bir eğitimdir. Ayrıca Kişisel koruyucu donanımların doğru koruma sınıfında seçimi ve çalışanlar tarafından doğru kullanımı konularını içeren bir özel alan eğitimidir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği,
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin Dayanağı,
  • Kişisel Koruyucu Donanımları Kimler Kullanır?
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Hangi İşyerlerini Kapsar?
  • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Hangi İşyerlerini Kapsamaz?
 • Kişisel Koruyucu Donanım Standartları,
  • AT Uygunluk Beyanı (Avrupa Topluluğu),
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Üzerindeki İşaretler,
  • CE Uygunluk İşareti,
  • Türk Standartları Enstitüsü – TSE ,
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Değerlendirilmesi ve Seçimi,
  • Kişisel Koruyucuların Kullanma Ömrü,
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanım Kuralları,
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Üzerindeki İşaretler,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler