İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri - İBYS:370

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri - İBYS:370

Mevzuata
Uygun
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
99,00 TL


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Mehmet KENEZ

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kaza Nedir?
 • Örneklerle İş Kazaları,
  • Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada,
  • Yürütülmekte Olan İş Nedeni İle,
  • İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesi,
  • Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda,
  • İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş-Gelişi Sırasında,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistikleri,
 • İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Toplam Maliyeti,
 • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarınca Yapılan Açıklamalar,
 • Ramak Kala Olay,
 • İş Kazalarının Sınıflandırılması Ve Sonuçları,
 • İş Kazaları Neden Olur?
  • Güvensiz Davranışlar,
  • Güvensiz Durumlar,
 • İnsan Faktörleri Teorisi,
  • Aşırı yükleme,
  • Uygun olmayan tepki/Uyumsuzluk,
  • Yerinde olmayan faaliyet/eylem,
 • Kaza Oluşum Teorileri,
  • Kaza-Olay Kuramı,
  • Sistem Kuramı,
  • Domino Teorisi-Kaza Zinciri Teorisi,
 • İş Kazalarını Önleme Yöntemleri,
 • Risklerden Korunma İlkeleri,
  • Kaynakta Koruma,
   • Bertaraf Etme, Ortadan Kaldırmak, Gidermek,
   • Islak Sulu Yöntemler Kullanılması,
   • Yerel Aspirasyon Sisteminin Uygulanması,
   • İkame,
  • Ortamda Koruma,
   • Tecrit Etme,
   • Yönetsel Önlemler,
  • Kişide Koruma,
   • İşe Uygun Personel Seçimi,
   • Kişisel Koruyucu Donanımlar,
   • İşe Giriş Sağlık Muayenesi,
   • Periyodik Sağlık Muayeneleri,
   • Geri Dönüş Sağlık Muayeneleri
 • Ani Oluşan Durumların Ortadan Kaldırılması,
  • Eğitim,
  • Davranış Takip Sistemi,
  • Sürekli Geri Bilgi Verme Sistemi,
  • İş Güvenliği Analizi,
  • Kontroller (El Aletleri-İş Makineleri-Kişisel Koruyucular),
  • Kimyasal Yönetim Sistemi,
  • Standart Operasyon Prosedürler,
  • Kapalı Yerlere Giriş,
  • Müteahhit Firma Güvenliği,
  • Yüksekte Çalışma,
  • Sıcak İşlem İzni,
  • Kaza Analiz Raporlama,
  • Kilit Takma Uyarı Asma,
  • Yerel Değişiklik Sistemi,
 • İsg Sistemi Yönetimi,
  • Ani Oluşan Durumların Ortadan Kaldırılması,
  • Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,
 • Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,
  • Ses Ölçümleri,
  • Toz Ölçümleri,
  • Hava Akış Hızları Ölçümü,
  • Maruz Kalma Ölçümü (Kimyasal Buhar Vb.),
  • Titreşim (el-kol/tüm vücut),
   • Merkezi Korunma,
   • Kişisel Koruma

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri Eğitimi” çalışma sırasında meydana gelen İş kazasının; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre göre tanımları, iş kazalarının nedenleri, iş kazası nedenli maddi ve manevi kayıplar, işyeri ve işçi açısından iş kazalarının maliyeti ve iş kazalarının sınıflandırılması gibi iş kazaları hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • KAZA NEDİR?
  • Türk Dil Kurumuna Göre;
  • Uluslararası Çalışma Örgütüne Göre (ILO),
  • Dünya Sağlık Örgütüne Göre (WHO),
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre,
  • 5510 Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre,
 • İş Kazaları Neden Olur?
 • Kaza Oluşum Teorileri Nelerdir?
 • Koruma & Önleme Yöntemleri Nelerdir?
 • Risklerden Korunma İlkeleri Nelerdir?
 • Ramak Kala Olay,
 • İş Kazalarının Sınıflandırılması ve Sonuçları,
 • İş Kazaları Neden Olur?
  • Güvensiz Davranışlar,
  • Güvensiz Durumlar,
 • Kaza Oluşum Teorileri,
 • İş Kazalarını Önleme Yöntemleri,
 • Risklerden Korunma İlkeleri,
 • İsg Sistemi Yönetimi,
  • Ani Oluşan Durumların Ortadan Kaldırılması,
  • Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,
 • Mesleki Hastalıkların Engellenmesi,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler