Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması Eğitimi - İBYS:220

Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması Eğitimi - İBYS:220

Mevzuata
Uygun
Web, Tablet,
Cep'ten Erişilebilir.
69,00 TL


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 16 – 17 – 18 ve 30. Maddesine göre; işverenler çalışanlarına, kendi tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında eğitim verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitim de, Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması Hakkında, Başlangıç Seviyesinde eğitim almanızı sağlayacak bilgiler bulunmaktadır.

EĞİTMEN

Mehmet KENEZ

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Meslek Hastalığından Korunma İlkelerinin İçeriği,
 • Kazanımlar,
 • Hastalıklardan Korunma İlkelerine Giriş,
 • Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri,
  • Tıbbi Korunma İlkeleri,
   • İşe Giriş Muayeneleri,
   • Periyodik Muayeneler,
   • Eğitim ve İkaz,
   • Uyarma,
   • Kısa Süreli Aralıklarla Çalıştırma,
   • Rotasyonel Çalıştırma,
 • Çalışma Çevresine Ait Korunma Yöntemleri,
  • Kullanılan zararlı maddelerin değiştirilmesi,
  • Kapalı çalışma yöntemleri,
  • Ayırma,
  • Nemli (ıslak) Çalışma Yöntemi,
  • Sürekli Temizlik ve Bakım,
  • Havalandırma:
   • Yerel (lokal) havalandırma,
   • Genel Havalandırma,
  • İşyeri Üretim ve Planlaması,
  • Çalışma Ortamı Ölçümleri,
 • Çalışanlar Ait Korunma Yöntemleri,

SERTİFİKA SÜRECİ

Eğitim sonrası gireceğiniz Son Test’den 70 puan alma zorunluluğu vardır. 70 puanı alan kursiyerler, PDF olarak sertifikalarını indirebilecekleri gibi ıslak imzalı sertifikaları da belirtilen posta adresine 10 iş günü içerisinde kargolanacaktır.

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması Eğitimi” her bir çalışana, çalışma ortamı veya yapılan işten kaynaklanabilecek hastalıklarından korunma prensipleri, yasal sorumluluklar ve takip yöntemleri hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Meslek Hastalıklarından Korunma İlkeleri,
 • Tıbbi Korunma Yöntemleri,
 • Uyarma,
 • Kısa Süreli Aralıklarla Çalıştırma,
 • Rotasyonel Çalıştırma,
 • Çalışma Çevresine Ait Korunma Yöntemleri,
 • Çalışanlara Ait Korunma Yöntemleri,

Konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 12’da belirtilen eğitim alacak çalışanın eğitim öncesi seviyesinin belirlenmesi ve eğitim sonrası ölçme değerlendirme şartlarına uygun olarak, bu sistemde eğitim öncesi ve eğitim sonrası test olarak, yasal uyumluluğu sağlar.

Bu şekilde, eğitimi aldıklarını belgeleyebileceklerdir.

KİMLER KATILABİLİR?

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; Az Tehlikeli, Tehlikeli, Çok Tehlikeli gruplarında bulunan tüm çalışan ve işverenler. Bu eğitim içeriği yasal olarak alınması zorunlu eğitimler kapsamındadır.

Ayrıca; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

 • Bu alanda uzmanlık oluşturmak isteyen bireyler,
 • Danışmanlar ve farklı bir bakış açısı arayan uzmanlar,
 • İSG Profesyonelleri,
 • Ofiste, Sanayide Çalışanlar,
 • Stajyerler,
 • İSG Koordinatörleri,

Bu Kategorideki Popüler Eğitimler